ต้องการซื้อ I ต้องการเช่า I ต้องการเซ้ง I ต้องการประมูล I ต้องการขาย - เช่า I สั่งซื้ออสังหาฯ
เพิ่มข้อมูลอสังหาฯ
  >>สมาชิก
  >>บุคคลทั่วไป
ค้นหาอสังหาฯ
ค้นหาตามรหัสสินค้า

ค้นจากชื่อโครงการ

ค้นหาตามรหัสสาขา

บริการอสังหาออนไลน์
...>>สั่งซื้ออสังหาฯ
...>>รายงานการสั่งซื้อ
...>>รายละเอียดสินเชื่อ
ข้อมูลกรมที่ดิน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

    ความต้องการของลูกค้า Customer Required

เลือกโซนกรุงเทพ / ต่างจังหวัด
 
 
 
ต้องการ : ซื้อ เช่า เซ้ง ประมูล ( สามารถเลือกมากกว่า 1 รายการได้ )
ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้าอื่นๆ

ขนาดเนื้อที่ ที่ต้องการ ตรม./Sq.m. ตรว./Sq.w ไร่/Rai
*** กรุณาเลือก ตร.ม / ตร.ว / ไร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 
จำนวนห้องนอน ถึง ห้อง
จำนวนห้องน้ำ ถึง ห้อง
งบประมาณ ถึง บาท/Baht ไม่ต้องใส่คอมม่า
ความต้องการพิเศษ
สามารถตัดสินใจ ซื้อ / เ ช่าโดย ตัดสินใจด้วยตนเอง       ปรึษาพ่อแม่       สามี
ภรรยา                           ลูก
โบรกเกอร์
ระยะเวลาการตัดสินใจ ซื้อได้ทันที     ดูไปเรื่อยๆชอบซื้อ   ยังไม่ได้กำหนด
ลูกค้าโทรจาก
อื่นๆ โปรดระบุ
ในกรณีเช่า
วันที่ย้ายเข้า วันที่ /Day เดือน /Month ปี /Year
ระยะเวลาที่ จะทำสัญญา วันที่/day เดือน/Month ปี/Year

 
ผู้ซื้อ นาย       นางสาว       นาง
ชื่อ / Name
นามสกุล
ประเทศ
จังหวัด
Province :
เขต/อำเภอ
District :
แขวง/ตำบล
Sub District :
ถนน
Street :
ซอย
Soi :
รหัสประเทศ
Zip Code :
โทรศัพท์ที่ ต้องการให้ติดต่อ
โทรศัพท์บ้าน
Home Tel.:
โทรศัพท์ออฟฟิศ
Office Tel. 
แฟกซ์
Fax :
มือถือ
Mobile :
เพจเจอร์
Pager :
E-Mail :
Current user ->
LOGIN


HOME |  เพิ่มข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไป |  เพิ่มข้อมูลสำหรับสมาชิก |  ต้องการซื้อ |  ต้องการเช่า |  ต้องการเซ้ง |  ต้องการประมูล |  ผู้ที่ต้องการสั่งซื้ออสังหาฯ
ดูรายงานการซื้ออสังหาฯ |  ราคาประเมินทรัพย์สิน |  ภาษีอากร / ค่าธรรมเนียม |  ค่างวด |  รายละเอียดสินเชื่อธนาคาร  |  ข้อมูลกรมที่ดิน  | หมอบ้าน  |  LOGOUT


2001, MLS. Property ; Bangkok Thailand
Contact us : Tel. 66 (0) 2714-0111(Auto),
E-mail : mlshai.com
Web Design by MEDESIGN