• สำหรับสมาชิก
• สำหรับสาขา
 
• การคำนวนภาษี
ข้อมูลกรมที่ดิน
ราคาประเมิณทรัพย์สิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารหารไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารเอเซีย
  Nakarin Property  
  Topbroker  
  Reba  
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1 กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการจากแผนที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการค้นหาต่อไป
 
 
ขั้นตอนที่ 2 กรุณาเลือกประเภทความต้องการและประเภทของทรัพย์สินที่ต้องการ
 
    เลือกกรุงเทพ/ต่างจังหวัด เลือกโซน/จังหวัด
    เลือกเขต/อำเภอ เลือกประเภททรัพย์
    ราคา ถึง บาท
    จำนวนห้องนอน ถึง ห้อง     
 
 
 
 
 
    ต้องการเช่า   I   ต้องการซื้อ   I   ต้องการเซ้ง   I   ฝากขาย-เช่า   I   ต้องการประมูล   I   ต้องการสั่งซื้อ    
         
 
         
บริษัท เอ็นพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 
Copyright © 2012 Npm Property (Thailand) Co.,Ltd. All right reserved, webmaster@mlsthai.com