ความต้องการ : ประเภทสินค้า :
 
พบรายการสั่งซื้อ จำนวน 11 รายการ จำนวน 0 หน้า รวมเป็นจำนวนเงิน 12,717,000 บาท
 
ข้อมูลทรัพย์สินที่ต้องการสั่งซื้อ
ประเภทสินค้า ความต้องการ จังหวัด อำเภอ/เขต งบประมาณ พื้นที่ใช้สอย นอน น้ำ ผู้ติดต่อ โทรศัพท์
ที่ดิน กระบี่ 1,000,000-1,500,000 100ตรว./Sq.w 0-10 0-10 Sophia Zachmann 065-046-4164
บ้านเดี่ยว กระบี่ 10,000-15,000 50ตรม./Sq.m. 1-2 1-2 Sophia Zachmann 065-046-4164
กระบี่ 3,000,000-5,000,000 70ตรม./Sq.m. 2-3 2-3 Sophia Zachmann 065-046-4164
บ้านเดี่ยว กระบี่ 30,000-35,000 50ตรม./Sq.m. 1-1 1-1 Sophia Zachmann 065-046-4164
บ้านเดี่ยว กระบี่ 5,000,000-6,000,000 70ตรม./Sq.m. 2-3 2-3 Saowanit kalong 065-045-1641
บ้านเดี่ยว กระบี่ 15,000-30,000 70ตรม./Sq.m. 2-3 2-3 Saowanit kalong 065-045-1641
กระบี่ 30,000-35,000 70ตรม./Sq.m. 1-2 1-2 Saowanit kalong 065-045-1641
บ้านเดี่ยว กระบี่ 25,000-50,000 70ตรม./Sq.m. 3-4 2-4 Sophia Zachmann 065-046-4164
บ้านเดี่ยว กระบี่ 18,000-22,000 60ตรม./Sq.m. 2-2 1-2 Sophia Zachmann 065-046-4164
บ้านเดี่ยว กระบี่ 10,000-15,000 50ตรม./Sq.m. 1-1 1-1 Sophia Zachmann 065-046-4164
บ้านเดี่ยว กระบี่ 10,000-15,000 50ตรม./Sq.m. 1-1 1-1 Sophia Zachmann 065-046-4164
 
1
 
บริษัท เอ็นพีเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
65 ซ.ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) เขตวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 
Copyright © 2012 Npm Property (Thailand) Co.,Ltd. All right reserved, webmaster@mlsthai.com